Takomst Fase 1, 2, 3 & 4

Opdrachtgever : Bouwbedrijf Kooistra

Aannemer : Bouwbedrijf Kooistra

Levering & Montage : Tolboom Dak- en Gevelsystemen

Leverancier : SAB Profiel & Kingspan

Plaats : Dokkum